Toekomstgerichte Thema's

Het begint met een inspirerende kick off 

In de eerste 'les' nemen we je mee in wat duurzaamheid en techniek voor jou (zowel docent als leerling) kan betekenen en hoe je er zelf in je dagelijks leven al mee te maken hebt. Alles om je heen heeft energie en water nodig en levert (nu nog!) afval op. Het invullen van de klimaatvoetafdruk is een onderdeel van de introductie. Vervolgens kiezen we in overleg, een op maat te maken technisch-, vakoverstijgend project. Hieronder een overzicht van de mogelijke project thema's.


“Het lesmateriaal over klimaatverandering hebben we met BewustWijzer uitgewerkt tot een interactieve klimaattop. Deze manier van ‘lesgeven’ gaf mij als docent enorm veel energie"

Kelly Dongor docente St. Laurenscollege


Groene Energie

Veel leerlingen weten het verschil tussen fossiele grondstoffen en duurzame energiebronnen. In deze lessen gaan we onderzoeken hoeveel stroom de school gebruikt, welke apparaten de energie-slurpers zijn, hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit op school en wat de luchtvochtigheid is.

Waardevol Afval

Wie maakt geen afval? Als zero-waste de norm zou zijn hebben we nog een lange weg te gaan! In deze lessen bieden we de leerlingen content en context over afval, waar komt het vandaan en komt er uiteindelijk van terecht. Is dit gegeven de cradle-to-cradle gedachte, het sluiten van de kringlopen? Of moeten we processen gaan veranderen? En zo ja, hoe dan? De leerlingen onderzoeken afvalkringlopen op school, thuis of bij een bedrijf.

 

Woelig Water

Iedereen weet wat water is en dat drinkwater niet overal op de wereld even makkelijk verkrijgbaar is. Leerlingen weten ook dat sommige landen soms overstromen en andere landen weer te kampen hebben met langdurige droogte. In deze lessen onderzoeken we de diverse waterkringlopen en leggen het verband met onder andere, de klimaatverandering.

Snelle Mobiliteit

Logistiek of vervoer is nog niet echt een onderwerp voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Ze vragen zich bijvoorbeeld nog niet af 'hoe kom ik naar school', want dat wordt veelal geregeld door de ouders/verzorgers. In dit onderdeel staan we hier wel bewust bij stil en stellen we de leerlingen relevante onderzoeksvragen die zij op mogen gaan lossen.

Hip en Eerlijk Leven

Dit thema bestaat uit drie componenten:

  • Wat eet ik?
  • Hoeveel beweeg ik?
  • Hoe ga ik met anderen om?

Veel leerlingen weten niet wat ze eten en dragen. En als ze het weten, beseffen ze vaak niet waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld het katoen voor een shirt of rijst voor de sushi. Heb jij in de klas wel eens een pauzehap of de inhoud van je broodtrommel ontleed? Of voor laten lezen wat er precies in een Wicky of blikje cola zit? En bewegen, dat is niet een actief spelletje doen op de Playstation. Hoeveel moet je bewegen om je spieren in goede conditie te houden? En die mensen die mijn bananen plukken hebben díe ook zo'n leven als ik?