BewustWijzer

De duurzame school methode voor het basis - en middelbaar onderwijs

BewustWijzer is het programma dat samen met leerlingen en docenten de klimaatvoetafdruk van de school verbetert. Op de korte termijn leidt dit tot kostenbesparing en CO2 reductie van de school. Op de lange termijn worden de leerlingen nog beter voorbereid op de toekomstige groei in de circulaire economie (cradle-to-cradle filosofie).

Hoe werkt BewustWijzer voor het onderwijs

De vakoverstijgende en toekomstgerichte lesprogramma’s zijn gebaseerd op de veelgebruikte drie P’s van people, planet & prosperity. Hier is de vierde P van play aan toegevoegd. De leerlingen gaan namelijk onderzoeken en lesmateriaal 'ervaren'. Het programma geeft concrete invulling aan techniek- en wetenschapsonderwijs voor basis- en middelbare scholen. Bovenal ondersteunt het docenten en leert het scholieren (4 – 15 jaar) wat duurzaamheid en techniek onderwijs is. De lessen nemen je mee in hoe je er zelf in je dagelijks leven al mee te maken hebt. Het invullen van de klimaatvoetafdruk is een onderdeel van het programma.

Wat doet BewustWijzer voor het onderwijs

De thema’s waarmee we invulling geven aan het lesprogramma zijn: water, energie, afval, gezond leven en mobiliteit. Voor het basisonderwijs wordt het aangeboden als een spannend avontuur wat niet bovenop het curriculum komt maar ‘in plaats van’. Voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs biedt het leerlingen een interessante voorbereiding op het sector- of profielwerkstuk. 

Bovenbouw leerlingen doen luchtkwaliteit metingen

Onderbouw VO presenteert klimaatneutraal schoolgebouw