Techniekonderwijs is slechts een middel.

Gepubliceerd op 18 september 2015 om 11:02

Begin deze week kopte nu.nl ‘Bussemaker wil dat MBO flexibeler wordt.’ In het artikel sprak de minister over “Ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan werknemers en dus ook aan opleidingen.”

Dé vraag in het onderwijs

Hoe kunnen we de leerlingen van nu (nog) beter voorbereiden op de toekomst? Dat is een terugkerende vraag in het onderwijs. Dit geldt niet alleen voor het beroepsonderwijs. Ook basis- en middelbare scholen willen leerlingen door laten stromen naar het vervolgonderwijs met een gezonde dosis kennis en vaardigheden. Zodat ze gegeven hun persoonlijke talenten waarden toe kunnen voegen aan de toekomstige circulaire economie. Dat wij nu nog niet weten welke beroepen dit ‘later’ exact zijn, is een oud gegeven. Ik heb indertijd mijn afstudeerscriptie met behulp van een lesboek in WordPerfect opgemaakt en aan het begin van mijn loopbaan hadden we nog geen e-mailverkeer maar buizenpost en gaatjesenveloppes.

Unsustain education

Juni 2015 had ik de mazzel op bezoek te mogen gaan bij SKF Tekniska Gymnasium in Gotenburg. Na een conferentie over het vergroenen, verduurzamen en toekomstbestendiger maken van ons onderwijs, kregen we de uitnodiging om bij docenten Therese, Mattias en een aantal van de leerlingen op bezoek te gaan. Het was inmiddels al zomervakantie en deze leerlingen waren speciaal terug naarschool gekomen om het verhaal van hun school met ons te delen. Wat zo mooi was aan dit verhaal is dat het leer- en productieproces met elkaar verweven zijn. De leerlingen leren van de professionals en de professionals leren van de kids. Met trots deelden ze welke onderzoeken zij hebben gedaan, wat de oplossingen waren en hoe ze dit hebben geïmplementeerd. Het familiebedrijf SKF heeft de school opgericht met als doel onderwijs beter te laten aansluiten bij de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben in het productieproces. Terwijl het bedrijf ‘verduurzaamt en vergroent’, nemen zij de school hierin mee. En dus ook andersom. De school heeft als missie te gaan voor een sustainable future in education. ‘En eigenlijk zijn we op zoek naar ‘unsustain education’’, verklapte Therese. Want hoe mooi zou het zijn als we een disruptive model weten te ontwikkelen binnen het onderwijs?

Earth Overshoot Day

En dat ben ik met haar eens. Alle goede bedoelingen ten spijt. We kunnen wel praten over techniek- en natuuronderwijs en het ontwikkelen van ‘21steeeuw vaardigheden’ en nieuwe methodes introduceren. Maar als de docenten en leerlingen het verband tussen de groene economie en groene kennis en vaardigheden niet maken zullen we (te!) weinig effect meten. De verbindingen met het bedrijfsleven zijn geen mogelijkheid, het is noodzaak. We moeten nu echt wel sneller gaan handelen. Earth Overshoot Day is in twintig jaar tijd van 21 oktober naar 19 augustus vervroegd. Dat zou kunnen betekenen dat in 2085, als onze kinderen oud en nieuw vieren, zij op dat moment in dat jaar al meer van de aarde gebruiken dan ze teruggeven! Wij en de generaties na ons moeten met creatieve en innovatieve blijvende oplossingen komen om het tij te keren.

Techniek onderwijs staat niet op zichzelf

‘Het onderrichten van techniek, verbonden met taal en rekenen in combinatie met respect en voorbeelden uit de natuur, verweven met creatie, innovatie en verantwoord handelen’ is voor mij de definitie van duurzaamheid in onderwijs. En dat geldt niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor iedereen. Een leven lang leren, dus ook voor jou en mij. Welk bedrijven durven het samen met ons en basis- en middelbare scholen aan om duurzame proefprojecten uit te rollen? Reacties: team@bewustwijzer.com

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.