Voor scholen en organisaties op weg naar de circulaire economie

Bedrijven

Wilt u nieuwe markten aanboren, duurzaam ondernemen en gezonde groei?
Dat kan, BewustWijzer biedt de oplossing! 

Wij ontwikkelen samen met uw organisatie:
- toekomstgerichte groei programma’s
- duurzame medewerkers-engagement programma’s
- next generation experiences (zoals de Energy Bootcamp)

Scholen

Wilt u uw leerlingen voorbereiden op de groene maatschappij van morgen?
Dat kan, BewustWijzer biedt de oplossing!

Wij ontwikkelen samen met uw basis of middelbare school:
- duurzaam beleid voor een klimaatneutrale school
- vakoverstijgende technische projecten i.s.m. bedrijfsleven
- next generation learning (ICT toepassen in het onderwijs)


Nieuws van ons

Internet of things en het onderwijs

Deze week stond in de Trouw: ‘Maak programmeren snel een verplicht vak’. Steeds vaker komen we in het onderwijs leren programmeren, ICT en ook al het onderwerp Internet of Things tegen. Maar wat is dat, waarom zouden we dit willen en hoe kunnen we het realiseren en wat lost het uiteindelijk op?

Lees meer »

#raar maar waar

Voor wie het nog niet weet: het is Kinderboekenweek!! Het thema dit jaar is wetenschap, natuur en techniek en de vraag die dit jaar wordt gesteld is “wat vind jij raar maar waar?”. Een prima vraag om nieuwsgierigheid te prikkelen.

Lees meer »

De schoolgebouwen & leren voor onze toekomst

In het ontwikkelen van onze methode vraag ik me wel eens af wat beter is? Het hebben van een heel duurzaam schoolgebouw en de leerlingen te betrekken bij het duurzaam gebruiken van de leeromgeving. Of juist een niet duurzaam gebouw en de leerlingen laten onderzoeken hoe ze ‘m, samen met behulp van professionals, duurzamer kunnen maken?

Lees meer »

Duurzame Ouder(s) in het Onderwijs

Regelmatig stel ik aan andere ouders de vraag: ‘wat vind jij van het onderwijs dat jouw kind krijgt op school?’ Open vraag. Er zijn veel antwoorden en er ontstaat altijd een levendige discussie. Als ouder vind je altijd wat van de school van je kind. Als we dan wat dieper in de discussie geraken over wat anders en beter kan, komt ook het thema toekomstgericht onderwijs vaak aan bod.

Lees meer »

Techniekonderwijs is slechts een middel.

Begin deze week kopte nu.nl ‘Bussemaker wil dat MBO flexibeler wordt.’ In het artikel sprak de minister over “Ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan werknemers en dus ook aan opleidingen.”

Lees meer »

Nieuws over ons

Basisschool de Bavokring is een duurzame school!

De basis voor elke toekomst begint in het onderwijs. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Vragen als: 'waarom is de lucht blauw?, waarom reist de maan met je mee als je achterop de fiets zit?, zitten alle computers van de wereld aan elkaar vast?', klinken ons niet geheel vreemd in de oren. Hoe eerder de kinderlijke nieuwsgierigheid opgewekt en beloont wordt, des te beter kunnen kinderen zich oriënteren op de wereld en op hun eigen mogelijkheden.

Lees meer »

Frisse School?! We zitten hier te knikkebollen

Drie technasiumklassen van het Rotterdamse Libanon Lyceum onderzochten hoe hun school duurzamer kan worden. Met de presentatie van hun adviesrapport streden de leerlingen voor de eeuwige roem. Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs), docenten en medewerkers van Eneco waren onder de indruk van het gezamenlijk idee van Ana, Francesca en Isabel (allen 14 jaar).

Lees meer »

'New resident in the Thornico Building ready to move in'

In an effort to encourage sustainable economy in the region and increase the appeal of Rotterdam as an attractive business location for entrepreneurs, the Thornico Building established a competition for start-ups, young companies and entrepreneurs, focussing on sustainability with the grand prize of 1 year of free office space in the Thornico Building

Lees meer »

Twitter